Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Bộ luật lao động song ngữ 2013 áp dụng 1-7-2013

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 SONG NGỮ ANH – VIỆT
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH -MỚI NHẤT ÁP DỤNG 1.7.2013
NỘI DUNG CHI TIẾT GỒM CÓ 13 PHẦN
luat lao dong song ngu 2013 ap dung thang 7 Luật lao động song ngữ 2013
Phần 1. Bộ luật lao động mới nhất áp dụng 2013 Tiếng Việt
Phần 2. Bộ luật lao động mới nhất áp dụng 2013 Tiếng Anh(English)
Phần 3. Quy định mới nhất hướng dẫn thi hành bộ luật lao động 2013 về hợp đồng lao động 2013
Phần 4. Quy định mới nhất hướng dẫn thi hành luật lao động và luật công đoàn 2013
Phần 5. Quy định thời gian làm việc, nghỉ ngơi và an toàn lao động động, vệ sinh lao động
Phần 6. Quy định mới nhất hướng dẫn thi hành bộ luật lao động 2013 về tranh chấp lao động 2013
Phần 7. Quy định mới nhất về đình công lao động  2013
Phần 8. Quy định bảo hiểm thất nghiệp mới nhất
Phần 9. Hướng dẫn chế độ thai sản
Phần 10. Quy định chế độ bảo hiểm xã hội theo nghị định 159/2006/nđ-cp,11/2011/nđ-cp và  23/2012/nđ-cp
Phần 11. Hướng dẫn điều chỉnh tiền lương từ thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội
Phần 12. Quy định chế độ tiền lương với công viên chức
Phần 13. Phụ lục – Hướng dẫn chi tiết về kinh doanh hàng hóa dành cho công ty nước ngoài
Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động Ban hành 10/05/2013
Nghị định 43/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ban hành 10/05/2013
Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động Ban hành: 10/05/2013
Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động Ban hành 10/05/2013
Nghị định 41/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công Ban hành: 08/05/2013
Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành 01/03/2013
Thay đổi chế độ thai sản theo bộ luật lao động: CV Số: 1477/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ban haønh ngaøy 23 thaùng 04 naêm 2013
Nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang Ban hành: 19/02/2013
Công văn 1308/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 159/2006/NĐ-CP, 11/2011/NĐ-CP và 23/2012/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành tháng 03/2013
Công văn 481/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội : hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH Ban hành: 29/01/2013
Công văn 1251/LĐTBXH-LĐTL về trợ cấp thôi việc cho người lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành 2013
Công văn 751/BHXH-CSXH hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 25/02/2013
Thông tư 08/2013/TT-BCT hướng dẫn về hoạt động mua bán hàng hoá và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 22/04/2013
… và rất nhiều thông tư nghị định mới khác hướng dẫn thi hành chính thức bộ luật lao động 2013 áp dụng 1.7.2013.
GIÁ BÁN:   325.000 đ / cuốn
Đã bao gồm phí vận chuyển tận nơi và hóa đơn tài chính.
Mua sách liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT 
Địa chỉ: 26/3A Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9, TP.HCM.
Tel: 0978 718 705 , 08.66600627
Email: sachluatvn@yahoo.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét