Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

37 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM MỚI NHẤT 2014

SÁCH 37 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM MỚI NHẤT
Ngày 6-12-2012 Bộ tài chính ban hành Thông tư 214/2012 ban hành 37 chuẩn mực kiểm toán mới. Quy định trên được ban hành tại Thông tư số 214/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính theo đề nghị của Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán.Thông tư ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán viên hành nghề và các tổ chức, cá nhân,doanh nghiệp,đơn vị hành chính sự nghiệp được kiểm toán ,có liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập. 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam có số hiệu và tên gọi như sau:
he thong chuan muc kiem toan viet nam Sách 37 chuẩn mực kiểm toán việt nam mới nhất 2013
Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1-Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác (VSQC1).
Chuẩn mực số 200
– Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
Chuẩn mực số 210
- Hợp đồng kiểm toán.
Chuẩn mực số 220
- Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính.
Chuẩn mực số 230
- Tài liệu, hồ sơ kiểm toán…. Đối với các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính và các công việc kiểm toán khác được thực hiện trước ngày Thông tư có hiệu lực mà đến thời điểm đó trở đi mới phát hành báo cáo kiểm toán thì phải áp dụng hệ thống chuẩn mực kiểm toán
Việt Nam ban hành theo Thông tư này.
Các chuẩn mực kiểm toán số 1000 “Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành”,
Chuẩn mực kiểm toán số 930
“Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính” ban hành theo Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC của Bộ
trưởng Bộ Tài chính,

Chuẩn mực kiểm toán số 910
“Công tác soát xét báo cáo tài chính”,
Chuẩn mực kiểm toán số 920
“Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước” ban hành theo Quyết định số 195/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi có chuẩn mực mới thay thế.
Sách có độ dày 600 trang in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013..Giá phát hành 350,000đ/1 cuốn.     
              
 (Có hóa đơn)   Giao tận nơi miễn phí.
Mua sách liên hệ:

Ms. Mai Phương  Tel: 0978 718 705    Hoặc: 08.666.00.627
Trung Tâm Sách Pháp Luật
website:
www.sachluat.vn

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI TP.HCM VÀ HÀ NỘI.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét