Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Mẫu diễn văn khai mạc đại hội mới nhất 2013

TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC BẾ MẠC HỘI NGHỊ 2013
Dùng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp và Doanh nghiệp 2013 

Cuốn sách gồm các phần sau:
mau dien van khai mac be mac moi nhat 2013 Các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2013
Phần thứ nhất. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Phần thứ hai. Mẫu soạn thảo một số văn bản hành chính  trong các cơ quan, tổ chức
Phần thứ ba. Các mẫu văn bản thường dùng trong tổ chức đoàn thể
Phần thứ tư. Các mẫu văn bản dùng cho cán bộ công chức,  viên chức, người lao động
Phần thứ năm. Các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc, chào mừng, các mẫu thư thường dùng
Phần thứ sáu. Các mẫu văn bản giấy tờ  nhân thân, tư pháp, tố tụng
Phần thứ bảy. Các mẫu văn bản dành cho ủy ban nhân dân phường xã
Phần thứ tám. Các mẫu văn bản về tài chính, kinh doanh, sử dụng, mua sắm tài sản, in ấn hóa đơn.
Giá Bìa 325. 000 đồng bao gồm thuế và phí giao hàng tận nơi kèm hoá đơn.
(Có hóa đơn)     
GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.          
 Bao gồm thuế và phí giao hàng tận nơi kèm hoá đơn.
GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:
 Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —      Tel:08.666.00.627
Trung Tâm Sách Pháp Luật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét