Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2013

CHÍNH SÁCH THUẾ 2013-LUẬT QUẢN LÝ THUẾ-LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN SỬA ĐỔI-QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIA HẠN THUẾ  &  QUYẾT TOÁN THUẾ
luat thue thu nhap ca nhan 2013 Luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân 2013
Qua 4 năm thực hiện cùng với quá trình vận hành của nền kinh tế, trước xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Luật Quản lý thuế hiện hành đã bộc lộ nhiều hạn chế. Vì vậy ngày 20/11/2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ tư đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế luật số 21/2012/QH13. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế liên quan đến 3 nhóm vấn đề :  I. Nhóm vấn đề hành chính thuế; II. Nhóm vấn đề phục vụ mục tiêu cải cách – hiện đại hoá  và hội nhập, phù hợp thông lệ quốc tếII. Nhóm vấn đề phục vụ mục tiêu cải cách -
hiện đại hoá và hội nhập, phù hợp thông lệ quốc tế; III. Nhóm vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý thuế Ngày  22/11, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.Luật số 26/2012/QH13. Luật quy định nâng mức giảm
trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ 4 triệu đồng/tháng lên mức 9 triệu đồng/tháng; mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng/tháng lên mức 3,6 triệu đồng/tháng. Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013  Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số
khoản thu Ngân sách Nhà như:
*Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
* Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng    
*Giảm tiền thuê đất. Quyết định 2248/QĐ-TCT NGÀY 28/12/2012  của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý thuế đối
với hộ kinh doanh
Nhằm kịp thời phổ biến và tuyên truyền pháp luật về luật thuế cũng như các chính sách về thuế tới các cơ quan, doanh nghiệp,  cá nhân,  Nhà xuất bản Tài Chính  cho xuất bản cuốn sách :CHÍNH SÁCH THUẾ 2013, LUẬT QUẢN LÝ THUẾ-LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ
NHÂN SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIA HẠN THUẾ  &  QUYẾT TOÁN THUẾ
(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1-7-2013)
Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau:
Phần thứ nhất. Luật quản lý thuế và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ hai. Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi tại kỳ hợp thứ tư quốc hội khóa 13
Phần thứ ba. Chính sách thuế mới tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Phần thứ tư. Xử phạt về lĩnh vực thuế
Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 464 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.  
Giá: 325.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)
Mua sách liên hệ:
Ms. Mai Phương  Tel: 0978 718 705    Hoặc:08.666.00.627
Trung Tâm Sách Pháp Luật
website: www.sachluat.vn
GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI TP.HCM VÀ HÀ NỘI.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét