Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Bình luận luật xử lý vi phạm hành chính 2013

SÁCH BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH  TRONG MỌI LĨNH VỰC MỚI NHẤT
binh luan luat xu ly vphc Sách bình luận luật xử lý vi phạm hành chính trong mọi lĩnh vực
Việc ban hành luật xử lý vi phạm hành chính lần này nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường pháp chế và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong tình hình hiện nay, đồng thời thay thế những quy định không phù hợp của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002. ngoài ra luật còn bổ sung những quy định mới bảo đảm cho việc phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với mọi hành vi vi phạm hành chính.
Với phương pháp bình luận mới, tác giả đã phân tích khá chi tiết và dễ hiểu từng điều luật, giúp bạn đọc có thể dễ ràng nắm bắt được các nội dung cơ bản của luật xử lý vi phạm hành chính, cũng như có thể linh hoạt vận dụng trong thực tiễn.
Ngoài ra cuốn sách còn in trên 40 văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chủ yếu đang còn hiệu lực thi hành, giúp bạn đọc có thể dễ dàng tra cứu khi cần thiết
Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật có liên quan đến lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính nói riêng nắm vững những quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, nhà xuất bản Lao động cho xuất bản tập sách nêu trên. Sách do luật sư Trần Thế Vinh biên soạn
Sách bao gổm các phần:
Phần một: Bình luận Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012
Phần hai: Chỉ dẫn áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính
Phần ba: Các văn bản áp dụng xử lý vi phạm hành chính
Phần bốn: Các văn bản áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực chủ yếu
Trong qua trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận được sự góp ý, phê bình của bạn đọc gần xa
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Sách dày 629 trang khổ 20×28 cm. Giấy trắng bãi bằng. In xong và nộp lưu chiểu tháng 12  năm 2012. Giá phát hành là: 325.000đ/1 cuốn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét