Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Luật viên chức 2013

TRA CỨU VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC, LUẬT VIÊN CHỨC NĂM 2013 
Cán bộ,công chức, viên chức luôn được sự quan tâm của Nhà nước và xã hội . Các hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức cũng đang ngày càng được bổ sung và hoàn thiện. Vừa qua, nhiều văn bản mới ban hành như: ;Thông Tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24-10-2012 Sửa đổi Thông tư số 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ;Nghị Định Số 41/2012/NĐ-CP ngày 8-5-2012 Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập ;Nghị Định Số 55/2012/NĐ-CP ngày 28-6-2012 Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;Nghị Định Số 34/2012/NĐ-CP ngày 15-4-2012 Về chế độ phụ cấp công vụ;Thông Tư Số 102/2012/TT-BTC ngày 21-6-2012 Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài;
luat can bo cong chuc 2013  TRA CỨU VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC, LUẬT VIÊN CHỨC NĂM 2013
Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:
PhầnI. Các văn bản mới hướng dẫn thi hành Luật Viên chức
PhầnII. Quy định mới về trợ cấp, phụ cấp, nghỉ phép của cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang
Phần III. Các quy định mới nhất về bảo hiểm xã hội
PhầnIV. Quy định mới về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức
PhầnV. Luật Cán bộ công chức, viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành
PhầnVI. Chế độ, chính sách khác;
Phần VII. Tuyển dụng, đào tạo cán bộ công chức
PhầnVIII. Quy chế bổ nhiệm, miễm nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo
PhầnIX. Quy định mới về thi đua khen thương và phòng chống tham nhũng
Giá Bìa 325. 000 đ/ cuốn bao gồm thuế và phí giao hàng tận nơi kèm hoá đơn.
GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —      Tel:08.666.00.627
Trung Tâm Sách Pháp Luật
website: http://sachluat.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét