Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Luật quản lý thuế năm 2013 và chế độ kế toán doanh nghiệp 2013

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ  & CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2013
HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH THU NHẬP TÍNH THUẾ & QUYẾT TOÁN THUẾ
Cuốn sách bao gồm 10 phần
che do ke toan doanh nghiep 2013 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2013, SÁCH MỚI NHẤT
PHẦN 1. LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỬA ĐỔI MỚI NHẤT
PHẦN 2.LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH ÁP DỤNG MỚI NHẤT 2013
PHẦN 3.LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH ÁP DỤNG MỚI NHẤT 2013
PHẦN 4.LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH ÁP DỤNG MỚI NHẤT 2013
PHẦN 5. LUẬT THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH THUẾ XNK MỚI NHẤT 2013
PHẦN 6. LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH ÁP DỤNG MỚI NHẤT 2013
PHẦN 7.HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH THU NHẬP TÍNH THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN 1. Xác định doanh
thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp -2. Xác định chi phí được trừ, chi phí không được trừ trong thuế TNDN-3. Xác định thu nhập khác của doanh nghiệp-4. Xác định lỗ và chuyển lỗ; Trích lập quĩ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp-5. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp-6. Phương pháp tính thuế, nộp thuế TNDN
PHẦN 8. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ MIỄN, GIẢM THUẾ GTGT, TNCN, TNDN NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN
CHO DOANH NGHIỆP 2013
PHẦN 9. QUY ĐỊNH VÀ THÔNG TƯ QUAN TRỌNG BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
2013
PHẦN 10. BAN HÀNH HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN MỚI NHẤT ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP ((ĐÃ CẬP
NHẬT BỔ SUNG 2013)
Hệ thống pháp luật liên quan sách này bộ tài chính đã cho ban hành nhiều nghị định và thông tư thuế mới để áp dụng năm 2013
như: . Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 Ban hành: 22/11/2012 Hiệu lực: 01/07/2013 – Thông tư 175 hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 67/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành 22/10/2012 – Thông tư 06 hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định 123 và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành 11/01/2012-1- Thông tư 05 hướng dẫn  Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 05/01/2012-.
Thông tư 199/ hướng dẫn chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 15/11/2012 -3. Thông tư 11/2012/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu ban hành 04/02/2012 -4. Thông tư 04/2013/TT-BCT quy định về nguyên tắc
điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 08/02/2013 -2. Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12, Nghị định 124/, 122/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành 27/07/2012 -1. Thông tư 16/ hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm thuế giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ban hành 08/02/20132. Thông tư 140/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định
60/2012/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 29/2012/QH13 về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 21/08/2012 -Nghị định 60/2012/NĐ-CP giảm thuế 30/07/2012 – 4. Lệnh công bố Nghị quyết về chính
sách thuế nhắm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân 2012 Ban hành: 02/07/20125. Nghị quyết 29/2012/QH13 về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân do Quốc hội ban hành 21/06/2012. -Thông tư 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn thuế ban hành 23/05/2012-7. Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2013 về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ban hành 07/01/2013-8. Chỉ thị 13/CT-BCT năm 2012 ban hành 17/08/2012-9. Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2012.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 464 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2013.
Bao gồm thuế và phí giao hàng tận nơi kèm hoá đơn.
GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705      
Trung Tâm Sách Pháp Luật
website: http://sachluat.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét