Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2013 mới nhất

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (ÁP DỤNG TỪ THÁNG 03-2013)
 TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  NĂM 2013”

he thong muc luc ngan sach nha nuoc 2013 Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2013
Nội dung sách mục lục ngân sách nhà nước  bao gồm  các phần:
Phần thứ nhất. Những quy định về quản lý ngân sách và quy trình thanh tra, kiểm toán ngân sách nhà nước. Phần thứ hai. Những quy định về quản lý tài sản và xử lý vi phạm hành chính về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Phần thứ ba. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (đã sửa đổi, bổ sung áp dụng từ tháng 02-2013). Phần thứ tư. Công khai số liệu và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2013. Phần thứ năm. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các quỹ, kinh phí ngân sách nhà nước. Phần thứ sáu. Quy định mới nhất về chế độ quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, Nhà xuất bản mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 450 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013
Bao gồm thuế và phí giao hàng tận nơi kèm hoá đơn.
GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705 hoặc Tel: 08.666.00.627
Trung Tâm Sách Pháp Luật

website: http://sachluat.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét