Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Mức lương tối thiểu năm 2013

Mức lương tối thiểu năm 2013 chính sách mới về trợ cấp, phục cấp  bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp áp dụng từ ngày 01-01-2013
Theo đó doanh nghiệp chưa xây dựng thang lương, bảng lương thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng để tính các mức lương khi xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.
muc luong toi thieu nam 2013 Mức lương tối thiểu năm 2013 chính sách mới về trợ cấp bảo hiểm
GIÁ BÌA: 325.000 ĐỒNG
Theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, mức lương tối thiểu sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2013 tới đây chia theo 4 vùng I, II, III, IV.
Cụ thể, vùng I tăng từ 2 triệu đồng/tháng lên 2.350.000 đồng/tháng; Vùng II tăng từ 1.780.000 đồng/tháng lên 2.100.000  đồng/tháng; Vùng III tăng từ 1.550.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng; Vùng IV tăng từ 1.400.000 đồng/tháng lên 1.650.000  đồng/tháng.
Nghị định quy định áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
NỘI DUNG SÁCH :
Phần 1. Bộ luật lao động 2013 MỚI NHẤT ;
Phần 2. Chế độ tiền lương, trợ cấp, phụ cấp đối với cán bộ công chức và người lao động tại Việt Nam;
Phần 3. Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;
Phần 4. Chế độ mới về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và quản lý chi trả chế độ bảo hiểm xã hội;
Phần5. Những quy định mới nhất về chế độ làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ biên chế công chức, vị trí việc làm của cán bộ viên chức và người lao động;
Phần 6. Hướng dẫn khai báo, điều tra , giải quyết các vụ tai nạn lao động cho năm 2013.
MUA SÁCH VUI LÒNG GỌI: 0978 718 705
Web: www.sachluat.vn
Giao sách trong ngày khu vực TP.HCM, Hà Nội, các khu vực khác sau 2 ngày làm việc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét