Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Bí quyết điều hành doanh nghiệp và các chính sách pháp luật mới 2013

GIÁM ĐỐC, CHỦ DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT – BÍ QUYẾT ĐIỀU HÀNH – QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP & CÁC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI NHẤT ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 2013
bi quyet dieu hanh doanh nghiep Bí quyết điều hành quản lý doanh nghiệp 2013
Các văn bản liên quan: TT 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21-01-2013 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; TT 16/2013/TT-BTC ngày 08-02-2013 Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; TT 10/2013/TT-BTC ngày 18-01-2013 Hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ – công ty con.NĐ số 25/2013 ngày 29/03/2013 Về đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.TT số 34/TT/BTC ngày 28-3-2013 về phí trước bạ Nhằm giúp các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp kịp thời nắm bắt những vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách “GIÁM ĐỐC, CHỦ DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT – BÍ QUYẾT ĐIỀU HÀNH – QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP & CÁC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI NHẤT ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 2013”.
Cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần 1. Những điều cần biết khi thành lập, tổ chức hoạt động doanh nghiệp
Phần 2.  Bí quyết quản lý điều hành doanh nghiệp
Phần 3. Toàn văn Luật doanh nghiệp & những văn bản mới về đăng ký, thuế, quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp năm 2013
Phần 4: Chính sách ưu đãi cho vay vốn để phát triển doanh nghiệp
Sách có độ dày 448 trang in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013..Giá phát hành 330,000đ/1 cuốn.     
               
 (Có hóa đơn)   Giao tận nơi miễn phí.
Mua sách liên hệ:
Ms. Mai Phương  Tel: 0978 718 705    Hoặc: 08.666.00.627
Trung Tâm Sách Pháp Luật
website: 
www.sachluat.vn

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI TP.HCM VÀ HÀ NỘI.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét