Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế năm 2013, các mẫu hợp đồng thương mại mới nhất

KỸ THUẬT SOẠN THẢO & KÝ KẾT HỢP ĐỒNG  TUYỂN TẬP: 320 MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ
MỚI NHẤT DÙNG TRONG DOANH NGHIỆP
sách mẫu hợp đồng có các phần sau:
mau hop dong thuong mai moi nhat Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế 2013
Phần thứ nhất. Kỹ thuật soạn thảo và ký kết hợp đồng.
Phần thứ hai. Mẫu hợp đồng đấu thầu, khảo sát, thi công xây dựng;
Phần thứ ba. Mẫu hợp đồng chuyển quyền sở hữu:  mua bán, tặng cho tài sản, cổ phiếu, nhà ở, đất đai, chuyển giao công nghệ;
Phần thứ tư. Mẫu hợp đồng chuyển quyền sử dụng, ủy quyền, thuê, cho thuê, cho mượn tài sản, bất động sản, tác phẩm,  công nghệ, nhượng quyền thương hiệu;
Phần thứ năm. Mẫu hợp đồng dịch vụ thông dụng;
Phần thứ sáu. Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh;
Phần thứ bảy. Mẫu hợp đồng ngoại thương;
Phần thứ tám. Mẫu hợp đồng giao dịch bảo đảm, vay, cho vay;
Phần thứ chín. Mẫu hợp đồng lao động, bổ nhiệm, miễn nhiệm;
Phần thứ mười. Mẫu văn bản đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh-Phần thứ mười một. Mẫu về mua, in, cấp hóa đơn-Phần thứ mười hai. Mẫu quy trình tuyển nhân sự.-Phần thứ mười ba. Mẫu quy trình thử việc, học việc.-Phần thứ mười bốn. Mẫu quy trình đào tạo bên ngoài.-Phần thứ mười lăm. Mẫu nghỉ phép, nghỉ việc riêng.-Phần thứ mười sáu. Mẫu quy chế lương.-Phần thứ mười bảy. Mẫu quản lý giờ lao động-Phần thứ mười tám. Mẫu đánh giá công việc-Phần thứ mười chín. Mẫu quy chế bổ nhiệm-Phần thứ hai mươi. Mẫu quy trình nghỉ việc-Phần thứ hai mươi mốt. Mẫu quy chế khen thưởng-Phần thứ hai mươi hai. Mẫu quy chế kỷ luật-Phần thứ hai mươi ba. Mẫu quy trình hoạch định nhân sự-Phần thứ hai mươi bốn. Mẫu quy định quản lý khách và nhân viên ra vào cổng-Phần thứ hai mươi lăm: Mẫu quản lý tài sản
Giá Phát hàng toàn quốc: 325.000 đ
MUA SÁCH VUI LÒNG GỌI: 0978 718 705

GIAO SÁCH VÀ THU TIỀN TẬN NƠI , THEO GIÁ BÌA
NHANH CHÓNG SAU 30 PHÚT KHU VỰC TP.HCM VÀ HÀ NỘI
WEB: http://sachluat.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét