Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2013

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ DÀNH CHO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
che do ke toan xa phuong thi tran moi nhat Tiêu chuẩn, định mức chi tiêu nội bộ dành cho xã phường thị trấn
Sách có các phẩn như sau:
Phần 1: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
Phần 2: QUY CHẾ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC & CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC.
Phần 3: QUY CHẾ LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ THU, CHI VÀ SỬ DỤNG, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
Phần 4: TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ & QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG.
Phần 5: CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
Phần 6: CHẾ ĐỘ KIỂM TOÁN VÀ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
Phần 7: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Sửa đổi, bổ sung đến tháng 12/2012).
Hệ thống văn bản pháp luật liên quan sách này:
Thông tư số 217/2012/TT-BTC ngày 17/12/2012 Về việc quy định sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách Nhà nước. Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 Về việc hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước. Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. Thông tư số 49/2012/TT-BTC ngày 20/3/2012 Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị – xã hội thuộc các Xã đặc biệt khó khăn. Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân. Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 Quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Xã, Phường, Thị trấn.
Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 430 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013
Bao gồm thuế và phí giao hàng tận nơi kèm hoá đơn.
GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705     hoặc  Tel:  08.666.00.627
Trung Tâm Sách Pháp Luật

website:  http://sachluat.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét